Tietosuojaselosteet

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 1. Rekisterinpitäjä

Aktiivius Oy
2537999-3
Suutelantie 25 a
80710 Lehmo

 1. Yhteyshenkilö tietosuojaa koskevissa asioissa

Miikka Väänänen

[email protected]

 1. Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Asiakasrekisteriin kerätään tietoja Aktiivius Oy:n asiakkaista, joita ovat kiinteistöjen ostajat tai vuokraoikeuksien haltijat sekä asuntojen ostajat sekä maanrakennus- tai rakennuspalveluiden ostajat. Asiakkaiden tietoja kerätään, jotta voidaan yksilöidä asiakas ja laskuttaa asiakasta sekä suorittaa mahdollista suoramarkkinointia. Tietoja säilytetään kirjanpidon lakisääteisten säilytysaikojen puitteissa. Henkilötietoja käsittelee Aktiivius työntekijät sekä taloushallintopalvelua tuottava yhteistyökumppani.

Asiakasrekisteriin kerätään tietoja sopimuksen, oikeutetun edun ja mahdollisen suostumuksen perusteella.

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään lukituissa tiloissa paperisina ja virussuojatuilla tietokoneilla sekä pilvipalvelimissa.

 1. Käsiteltävät henkilötietoryhmät
 • Nimi
 • Osoite
 • Henkilötunnus
 • Yhteystiedot
 1. Rekisterinpitäjän oikeutetut edut

Aktiivius Oy voi myös käsitellä asiakasrekisterissään olevien henkilötietoja oikeutetun edun perusteella. Henkilötietoja voidaan käyttää muun muassa suoramarkkinointiin pois lukien sähköpostimarkkinointi. Tietosuoja-asetuksen mukaan tämä on mahdollista, jos rekisterinpitäjällä ja rekisteröidyllä on merkityksellinen asiallinen suhde

 1. Henkilötietojen vastaanottajat

Aktiivius Oy:n henkilötietojen käsittely on osittain ulkoistettu. Henkilötietojen käsittelyn ulkoistuksessa noudatetaan henkilötietoasetuksen vaatimuksia.

Henkilötietojen käsittelijöiden kanssa laaditaan tietojenkäsittelysopimukset.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Aktiivius Oy:n ulkopuolelle. Jos luovutuksia tehdään, varmistamme, että vastaanottajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle ei pääsääntöisesti luovutuksia tehdä. Tietoja voidaan tallentaa ulkomaisille pilvipalvelimille, mutta tällöin noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

 1. Käsittelyn kesto ja käsittelijät

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin pitkään kuin asiakkuus- tai toimittajasuhde on voimassa. Markkinoinnin yhteydessä on asiakkailla mahdollisuus ilmoittaa tietojen poistosta.

Henkilötietoja käsittelevät Aktiivius Oy:n työntekijät sekä Aktiivius Oy:n taloushallintoa hoitava yritys.

 1. Rekisteröityjen oikeudet
  1. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyillä on oikeus omien tietojen tarkastamiseen. Tarkastuspyyntöön vastataan kuukauden sisällä. Tarkastuksen toteuttamiseksi on otettava yhteyttä Aktiivius Oy:n tietosuoja-asioiden yhteyshenkilöön.

 1. Tietojen oikaiseminen, tietojen poistaminen ja tietojen käytön rajoittaminen

Rekisteröityjen vaatimuksesta henkilötietojen käyttöä voidaan rajoittaa, tietoja voidaan oikaista ja ne voidaan poistaa. Kuitenkin yrityksen lakisääteiset velvoitteet voivat estää rekisteröidyn oikeuksien täysimääräisen käyttämisen.

 1. Vastustamisoikeus ja kielto suoramarkkinointiin

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli hän kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojen luovuttaminen ja käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin. Viranomaisille luovuttamiseen lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi kielto-oikeutta ei ole.

 1. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Aktiivius Oy ei kerää rekistereihinsä henkilötietoja rekisteröidyiltä sähköisessä, yleisesti käytetyssä koneellisessa muodossa, joten oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä ei rekisteröidyillä ole.

 1. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 1. Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 1. Suostumuksen nojalla kerätyt henkilötiedot

Jos Aktiivius Oy on kerännyt henkilötietoja suostumuksen nojalla niin rekisteröidyt voivat vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Tällöin kaikki aikaisemmat oikeudet ja etuudet jäävät voimaan.

 1. Henkilötietojen antaminen Aktiivius Oy:lle

Asiakasrekisteriin kerättävät henkilötiedot tulee antaa Aktiivius Oy:lle, jotta asiakas voidaan yksilöidä. Henkilötietojen antaminen on sopimuksen syntymisen ehto. Jos henkilötietoja ei anneta niin sopimusta ei ole mahdollista solmia Aktiivius Oy:n kanssa.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterit säilytetään paperisina lukitussa tilassa. Tietokoneilla olevat tiedot on suojattu asianmukaisilla viruksen torjuntaohjelmilla

 1. Profilointi

Aktiivius Oy:ssä ei käsitellä henkilötietoja automaattisten päätösten tekemiseksi.

Osakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 1. Rekisterinpitäjä

Aktiivius Oy

2537999-3

Suutelantie 25 a

80710 Lehmo

 1. Yhteyshenkilö tietosuojaa koskevissa asioissa

Miikka Väänänen

[email protected]

 1. Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Osakasrekisteriin kerätään tietoja Aktiivius Oy:n osakkaista. Osakkaiden tietoja kerätään osakeyhtiölainsäädännön asettamien velvoitteiden hoitamiseksi sekä yhtiön voiton jakamisen mahdollistamiseksi.

Osakasrekisteriin kerätään tietoja lakisääteisen velvoitteen hoitamiseksi.

 1. Käsiteltävät henkilötietoryhmät
 • Nimi
 • Osoite
 • Henkilötunnus
 • Yhteystiedot
 • Osakkeiden lukumäärä ja numerot
 • Tilinumero
 • Verotiedot
 1. Henkilötietojen vastaanottajat

Aktiivius Oy:n henkilötietojen käsittely on osittain ulkoistettu. Henkilötietojen käsittelyn ulkoistuksessa noudatetaan henkilötietoasetuksen vaatimuksia.

Henkilötietojen käsittelijöiden kanssa laaditaan tietojenkäsittelysopimukset.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Aktiivius Oy:n ulkopuolelle. Jos luovutuksia tehdään, varmistamme, että vastaanottajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle ei pääsääntöisesti luovutuksia tehdä. Tietoja voidaan tallentaa ulkomaisille pilvipalvelimille, mutta tällöin noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

 1. Käsittelyn kesto ja käsittelijät

Henkilötietoja käsitellään toistaiseksi.

Henkilötietoja käsittelevät Aktiivius Oy:n työntekijät sekä Aktiivius Oy:n taloushallintoa hoitava yritys.

 1. Rekisteröityjen oikeudet
  1. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyillä on oikeus omien tietojen tarkastamiseen. Tarkastuspyyntöön vastataan kuukauden sisällä. Tarkastuksen toteuttamiseksi on otettava yhteyttä Aktiivius Oy:n tietosuoja-asioiden yhteyshenkilöön.

 1. Tietojen oikaiseminen, tietojen poistaminen ja tietojen käytön rajoittaminen

Rekisteröityjen vaatimuksesta henkilötietojen käyttöä voidaan rajoittaa, tietoja voidaan oikaista ja ne voidaan poistaa. Kuitenkin yrityksen lakisääteiset velvoitteet voivat estää rekisteröidyn oikeuksien täysimääräisen käyttämisen.

 1. Vastustamisoikeus ja kielto suoramarkkinointiin

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli hän kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojen luovuttaminen ja käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin. Viranomaisille luovuttamiseen lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi kielto-oikeutta ei ole.

 1. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Aktiivius Oy ei kerää rekistereihinsä henkilötietoja rekisteröidyiltä sähköisessä, yleisesti käytetyssä koneellisessa muodossa, joten oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä ei rekisteröidyillä ole.

 1. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 1. Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 1. Suostumuksen nojalla kerätyt henkilötiedot

Jos Aktiivius Oy on kerännyt henkilötietoja suostumuksen nojalla niin rekisteröidyt voivat vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Tällöin kaikki aikaisemmat oikeudet ja etuudet jäävät voimaan.

 1. Henkilötietojen antaminen Aktiivius Oy:lle

Osakasrekisteriin kerättävät henkilötiedot tulee antaa Aktiivius Oy:lle, jotta osakas voidaan yksilöidä. Henkilötietojen antaminen on lakisääteinen velvoite.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterit säilytetään paperisina lukitussa tilassa. Tietokoneilla olevat tiedot on suojattu asianmukaisilla viruksen torjuntaohjelmilla.

 1. Profilointi

Aktiivius Oy:ssä ei käsitellä henkilötietoja automaattisten päätösten tekemiseksi.

Rakentamisilmoitusten rekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 1. Rekisterinpitäjä

Aktiivius Oy

2537999-3

Suutelantie 25 a

80710 Lehmo

 1. Yhteyshenkilö tietosuojaa koskevissa asioissa

Miikka Väänänen

[email protected]

 1. Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Rakentamisen rekisteriin kerätään tietoja Aktiivius Oy:n rakennustyömailla työskentelevistä työntekijöistä. Työntekijöiden henkilötietoja kerätään, jotta voidaan hoitaa verolainsäädännön ilmoitusvelvollisuudet.

Rakentamisen rekisteriin kerätään myös rakennushankkeiden naapurien yhteystiedot rakennuslupaviranomaisia varten.

Rakentamisilmoitusten rekisteriin kerätään tietoja lakisääteisten velvollisuuksien hoitamisen perusteella.

 1. Käsiteltävät henkilötietoryhmät
 • Nimi
 • Osoite
 • Henkilötunnus tai syntymäaika ja veronumero
 • Yhteystiedot
 • Työntekoaika ja -paikka
 1. Henkilötietojen vastaanottajat

Aktiivius Oy:n henkilötietojen käsittely on osittain ulkoistettu. Henkilötietojen käsittelyn ulkoistuksessa noudatetaan henkilötietoasetuksen vaatimuksia.

Henkilötietojen käsittelijöiden kanssa laaditaan tietojenkäsittelysopimukset.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Aktiivius Oy:n ulkopuolelle. Jos luovutuksia tehdään, varmistamme, että vastaanottajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle ei pääsääntöisesti luovutuksia tehdä. Tietoja voidaan tallentaa ulkomaisille pilvipalvelimille, mutta tällöin noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

 1. Käsittelyn kesto ja käsittelijät

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin pitkään, kun rakennushanke on käynnissä. Työmaan valmistumisen jälkeen henkilötietoja säilytetään ilmoitusvelvollisuuden asettavassa lainsäädännössä määrättyjen säilyttämisaikojen puitteissa

Henkilötietoja käsittelevät Aktiivius Oy:n työntekijät sekä Aktiivius Oy:n taloushallintoa hoitava yritys.

 1. Rekisteröityjen oikeudet
  1. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyillä on oikeus omien tietojen tarkastamiseen. Tarkastuspyyntöön vastataan kuukauden sisällä. Tarkastuksen toteuttamiseksi on otettava yhteyttä Aktiivius Oy:n tietosuoja-asioiden yhteyshenkilöön.

 1. Tietojen oikaiseminen, tietojen poistaminen ja tietojen käytön rajoittaminen

Rekisteröityjen vaatimuksesta henkilötietojen käyttöä voidaan rajoittaa, tietoja voidaan oikaista ja ne voidaan poistaa. Kuitenkin yrityksen lakisääteiset velvoitteet voivat estää rekisteröidyn oikeuksien täysimääräisen käyttämisen.

 1. Vastustamisoikeus ja kielto suoramarkkinointiin

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli hän kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojen luovuttaminen ja käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin. Viranomaisille luovuttamiseen lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi kielto-oikeutta ei ole.

 1. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Aktiivius Oy ei kerää rekistereihinsä henkilötietoja rekisteröidyiltä sähköisessä, yleisesti käytetyssä koneellisessa muodossa, joten oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä ei rekisteröidyillä ole.

 1. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 1. Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 1. Suostumuksen nojalla kerätyt henkilötiedot

Jos Aktiivius Oy on kerännyt henkilötietoja suostumuksen nojalla niin rekisteröidyt voivat vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Tällöin kaikki aikaisemmat oikeudet ja etuudet jäävät voimaan.

 1. Henkilötietojen antaminen Aktiivius Oy:lle

Rakentamisilmoitusten rekisteriin kerättävät henkilötiedot tulee antaa Aktiivius Oy:lle, jotta työntekijä voidaan yksilöidä. Henkilötietojen antaminen on työmaalla työskentelyn ehto. Jos henkilötietoja ei anneta niin Aktiivius Oy:n työmaalla ei ole mahdollista työskennellä.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterit säilytetään paperisina lukitussa tilassa. Tietokoneilla olevat tiedot on suojattu asianmukaisilla viruksen torjuntaohjelmilla.

 1. Profilointi

Aktiivius Oy:ssä ei käsitellä henkilötietoja automaattisten päätösten tekemiseksi.

Työntekijärekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 1. Rekisterinpitäjä

Aktiivius Oy

2537999-3

Suutelantie 25 a

80710 Lehmo

 1. Yhteyshenkilö tietosuojaa koskevissa asioissa

Miikka Väänänen

[email protected]

 1. Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Työntekijärekisteriin kerätään tietoja Aktiivius Oy:n työntekijöistä. Työntekijöiden tietoja kerätään, jotta voidaan hoitaa työsuhteeseen liittyvät sopimusvelvoitteet.

Työntekijärekisteriin kerätään tietoja sopimuksen perusteella.

 1. Käsiteltävät henkilötietoryhmät
 • Nimi
 • Osoite
 • Henkilötunnus
 • Yhteystiedot
 • Tilinumero
 • Palkkaustiedot
 • Vuosilomatiedot
 • Sairauslomatiedot
 • Eläketiedot
 • Verotiedot
 • Työhistoria
 1. Henkilötietojen vastaanottajat

Aktiivius Oy:n henkilötietojen käsittely on osittain ulkoistettu. Henkilötietojen käsittelyn ulkoistuksessa noudatetaan henkilötietoasetuksen vaatimuksia.

Henkilötietojen käsittelijöiden kanssa laaditaan tietojenkäsittelysopimukset.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Aktiivius Oy:n ulkopuolelle. Jos luovutuksia tehdään, varmistamme, että vastaanottajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle ei pääsääntöisesti luovutuksia tehdä. Tietoja voidaan tallentaa ulkomaisille pilvipalvelimille, mutta tällöin noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

 1. Käsittelyn kesto ja käsittelijät

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin pitkään kuin työsuhde on voimassa. Tämän jälkeen tietoja säilytetään niin kauan, jotta voidaan suorittaa työlainsäädännön asettamat velvoitteet.

Henkilötietoja käsittelevät Aktiivius Oy:n työntekijät sekä Aktiivius Oy:n taloushallintoa hoitava yritys.

 1. Rekisteröityjen oikeudet
  1. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyillä on oikeus omien tietojen tarkastamiseen. Tarkastuspyyntöön vastataan kuukauden sisällä. Tarkastuksen toteuttamiseksi on otettava yhteyttä Aktiivius Oy:n tietosuoja-asioiden yhteyshenkilöön.

 1. Tietojen oikaiseminen, tietojen poistaminen ja tietojen käytön rajoittaminen

Rekisteröityjen vaatimuksesta henkilötietojen käyttöä voidaan rajoittaa, tietoja voidaan oikaista ja ne voidaan poistaa. Kuitenkin yrityksen lakisääteiset velvoitteet voivat estää rekisteröidyn oikeuksien täysimääräisen käyttämisen.

 1. Vastustamisoikeus ja kielto suoramarkkinointiin

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli hän kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojen luovuttaminen ja käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin. Viranomaisille luovuttamiseen lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi kielto-oikeutta ei ole.

 1. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Aktiivius Oy ei kerää rekistereihinsä henkilötietoja rekisteröidyiltä sähköisessä, yleisesti käytetyssä koneellisessa muodossa, joten oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä ei rekisteröidyillä ole.

 1. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 1. Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 1. Suostumuksen nojalla kerätyt henkilötiedot

Jos Aktiivius Oy on kerännyt henkilötietoja suostumuksen nojalla niin rekisteröidyt voivat vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Tällöin kaikki aikaisemmat oikeudet ja etuudet jäävät voimaan.

 1. Henkilötietojen antaminen Aktiivius Oy:lle

Työntekijärekisteriin kerättävät henkilötiedot tulee antaa Aktiivius Oy:lle, jotta työntekijä voidaan yksilöidä. Henkilötietojen antaminen on työsopimuksen syntymisen ehto. Jos henkilötietoja ei anneta niin työsopimusta ei ole mahdollista solmia Aktiivius Oy:n kanssa.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterit säilytetään paperisina lukitussa tilassa. Tietokoneilla olevat tiedot on suojattu asianmukaisilla viruksen torjuntaohjelmilla.

 1. Profilointi

Aktiivius Oy:ssä ei käsitellä henkilötietoja automaattisten päätösten tekemiseksi.